ติด ตั้ง ระบบ โซ ล่า เซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ประหยัด คุ้มค่ากว่าจริงหรือ?

โซล่าเซลล์ เรามักจะได้ยินคำนี้จนคุ้นหู และรู้ดีว่ามันคือพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า ที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน หอพัก ใช้ในภาคการเกษตร หรือแม้แต่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรมการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ว่ากันว่า ช่วยประหยัดและคุ้มค่า ส่วนจะจริงแท้แค่ไหน เรามีคำตอบ

อันดับแรกต้องขออธิบายก่อนว่า การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยหลักๆ จะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ แบบออนกริด ออฟกริด และไฮบริด ซึ่งในวันนี้เราจะขอพูดถึงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด เพราะหลายคนได้ยินกันหนาหูเลยว่า แบบออนกริดนั้นประหยัดกว่า คุ้มค่ามากกว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบอื่นๆ

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ข้อดีของระบบนี้ คือไม่ต้องใช้แบเตอรี่เพื่อสำรองไฟ เพราะหากระบบโซล่าเซลล์ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานได้ แต่เราก็ยังมีไฟฟ้าใช้จากการไฟฟ้าฯ อีกอย่าง หากมีแบตเตอรรี่ ก็จะยิ่งทำให้เปลืองเงินซื้อมาเปลี่ยนทุกๆ 2-5 ปี นอกจากนั้นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด คุณยังสามารถขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด มีจุดเด่น คือ มีแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง ทางแรกจากระบบโซล่าเซลล์ ส่วนทางที่สองคือ จากการไฟฟ้าฯ สามารถใช้ร่วมกันได้ ไม่ต้องสลับให้ยุ่งยาก นอกจากนั้นระบบนี้ยังไม่ต้องคำนึงว่า Load ในบ้านจะใช้งานมากน้อยเพียงใด การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ช่วยลดค่าไฟลงบางส่วน หากมีการใช้ไฟฟ้ามากว่าที่ระบบโซล่าเซลล์จะผลิตได้ ระบบจะไปดึงเอาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ มาใช้ทันทีโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด ชุดเล็ก ชุดกลาง หรือชุดใหญ่ก็ได้ตามงบประมาณ แต่ก็ควรคำนวณหาความต้องการใช้ไฟ เพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสม

แม้ว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด จะมีประโยชน์หหลายอย่าง ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ก็มีข้อเสียคือ พื้นที่ ที่อยู่ห่างไกลการไฟฟ้าฯ จะไม่สามารถติดตั้งระบบนี้ได้ จะต้องติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด หรือไฮบริดเท่านั้น และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด หวังงว่าคุณคงจะเข้าใจมากขึ้น เพื่อจะได้เลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมต่อการใช้งาน